Uporządkowanie
Gospodarki
Wodno-ściekowej

na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego

- II ETAP

O projekcie
Aktualności

17 listopada 2021

Inwestycje realizowane przez WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w ramach projektu unijnego

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z. o. o. w Dzierżoniowie, wspólnie z Gminami: Miejską Dzierżoniów, Pieszyce i Dzierżoniów, od sierpnia 2016 roku realizuje projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, dofinansowywany z unijnego Funduszu Spójności.

Więcej


13 sierpnia 2021

Aneks do Umowy o dofinansowanie w zakresie zmiany zakresu rzeczowego projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”

W dniu 05.07.2021 r. został podpisany z NFOŚiGW W Warszawie Aneks do Umowy
o dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”.

Więcej

Czy wiesz, że...

Woda, która w ciągu roku przepływa naszymi rurami mogłaby napełnić kulę o promieniu 11km.

Czy wiesz, że...

Zaledwie 0,1 % wody na Ziemi nadaje się do picia

Czy wiesz, że...

Dziennie powinniśmy wypijać około 1,5 l wody – ma to bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie

Czy wiesz, że..

W czasie 10-minutowego prysznicu zużywamy około 200 litrów wody! To ilość, która wystarczyłaby jednej osobie na przeżycie około 100 dni.

Czy wiesz, że...

Woda wpływa na efektywność fizyczną i umysłową

Czy wiesz, że...

Każdy z nas zużywa średnio około 130 l wody dziennie

Czy wiesz, że...

Człowiek odczuwa pragnienie, gdy straci chociaż 1% z całkowitej ilości wody, jaką posiada w ciele

Czy wiesz, że...

Człowiek może żyć bez pożywienia ok. 40 dni, natomiast bez wody zaledwie do 7 dni