Uporządkowanie
Gospodarki
Wodno-ściekowej

na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego

- II ETAP

O projekcie
Aktualności

18 lipiec 2017

Postęp prac - lipiec 2017

Trwają roboty budowlane w zakresie kanalizacji sanitarnej :

  • W ul. Kamiennej, na terenie zlokalizowanym przy ul. Świdnickiej (po lewej stronie za Tesco w kierunku Świdnicy) oraz na terenie byłych zakładów DEFKA,
  • W Bielawie w ul. Wysokiej oraz na os. Włókniarzy,
  • W Pieszycach w ul. Zamkowej, ul. Dworcowej Dolnej i ul. Starej i Okrzei.

Ponadto rozpoczęły się roboty budowlane związane z budową pompowni ścieków w ul. Wodnej w Bielawie.Więcej


22 czerwiec 2017

Trwają prace

Trwają prace budowlane w ramach II etapu projektu pn: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie powiatu dzierżoniowskiego".

Roboty budowlane realizowane sa obecnie we wszystkich miastach, uwzględnionych w projekcie, tj. w Dzierżoniowie, Pieszycach i Bielawie.

Więcej

Czy wiesz że...
Woda, która w ciągu roku przepływa naszymi rurami mogłaby napełnić kulę o promieniu 11km.