Uporządkowanie
Gospodarki
Wodno-ściekowej

na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego

- II ETAP

O projekcie
Aktualności

17 listopada 2021

Inwestycje realizowane przez WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w ramach projektu unijnego

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z. o. o. w Dzierżoniowie, wspólnie z Gminami: Miejską Dzierżoniów, Pieszyce i Dzierżoniów, od sierpnia 2016 roku realizuje projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, dofinansowywany z unijnego Funduszu Spójności.

Więcej


13 sierpnia 2021

Aneks do Umowy o dofinansowanie w zakresie zmiany zakresu rzeczowego projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”

W dniu 05.07.2021 r. został podpisany z NFOŚiGW W Warszawie Aneks do Umowy
o dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”.

Więcej

Czy wiesz, że...

Każdy z nas zużywa średnio około 130 l wody dziennie

Czy wiesz, że..

W czasie 10-minutowego prysznicu zużywamy około 200 litrów wody! To ilość, która wystarczyłaby jednej osobie na przeżycie około 100 dni.

Czy wiesz, że...

Człowiek może żyć bez pożywienia ok. 40 dni, natomiast bez wody zaledwie do 7 dni

Czy wiesz, że...

Dziennie powinniśmy wypijać około 1,5 l wody – ma to bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie

Czy wiesz, że...

Człowiek odczuwa pragnienie, gdy straci chociaż 1% z całkowitej ilości wody, jaką posiada w ciele

Czy wiesz, że...

Woda wpływa na efektywność fizyczną i umysłową

Czy wiesz, że...

Woda, która w ciągu roku przepływa naszymi rurami mogłaby napełnić kulę o promieniu 11km.

Czy wiesz, że...

Zaledwie 0,1 % wody na Ziemi nadaje się do picia