Uporządkowanie
Gospodarki
Wodno-ściekowej

na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego

- II ETAP

Czy wiesz, że...

Dziennie powinniśmy wypijać około 1,5 l wody – ma to bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie

Czy wiesz, że...

Woda wpływa na efektywność fizyczną i umysłową

Czy wiesz, że...

Zaledwie 0,1 % wody na Ziemi nadaje się do picia

Czy wiesz, że...

Woda, która w ciągu roku przepływa naszymi rurami mogłaby napełnić kulę o promieniu 11km.

Czy wiesz, że...

Człowiek odczuwa pragnienie, gdy straci chociaż 1% z całkowitej ilości wody, jaką posiada w ciele

Czy wiesz, że...

Każdy z nas zużywa średnio około 130 l wody dziennie

Czy wiesz, że..

W czasie 10-minutowego prysznicu zużywamy około 200 litrów wody! To ilość, która wystarczyłaby jednej osobie na przeżycie około 100 dni.

Czy wiesz, że...

Człowiek może żyć bez pożywienia ok. 40 dni, natomiast bez wody zaledwie do 7 dni

Aktualności

21 listopada 2019

Podpisanie kolejnej umowy na roboty budowlane, przewidziane do realizacji z udziałem środków unijnych

 

Więcej


17 października 2019

Kontynuacja inwestycji - październik 2019

Więcej


30 lipca 2019

Kontynuacja inwestycji - lipiec 2019

Więcej


05 kwietnia 2019

Kontynuacja inwestycji - kwiecień 2019

Więcej


20 grudnia 2018

Kontynuacja inwestycji - grudzien 2018

Więcej


28 września 2018

Realizacja projektu unijnego

Więcej


02 marca 2018

Środki Unijne z Funduszu Spójności

Stopień wykorzystania środków unijnych pozyskanych z Funduszu Spójności na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”

Więcej


03 stycznia 2018

Kontynuacja realizacji inwestycji

Więcej


17 listopada 2017

Podpisanie umów na roboty budowlane

W ostatnim czasie zostały podpisane umowy z wykonawcami robót budowlanych, które wchodzą w zakres projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”

Więcej


20 października 2017

Spotkanie z mieszkańcami

12 października 2017r. w Centrum Kultury w Pieszycach odbyło się spotkanie z mieszkańcami powiatu, dotyczące realizowanego projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego"

Więcej


18 lipca 2017

Postęp prac - lipiec 2017

Trwają roboty budowlane w zakresie kanalizacji sanitarnej :

  • W ul. Kamiennej, na terenie zlokalizowanym przy ul. Świdnickiej (po lewej stronie za Tesco w kierunku Świdnicy) oraz na terenie byłych zakładów DEFKA,
  • W Bielawie w ul. Wysokiej oraz na os. Włókniarzy,
  • W Pieszycach w ul. Zamkowej, ul. Dworcowej Dolnej i ul. Starej i Okrzei.

Ponadto rozpoczęły się roboty budowlane związane z budową pompowni ścieków w ul. Wodnej w Bielawie.Więcej


22 czerwca 2017

Trwają prace

Trwają prace budowlane w ramach II etapu projektu pn: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie powiatu dzierżoniowskiego".

Roboty budowlane realizowane sa obecnie we wszystkich miastach, uwzględnionych w projekcie, tj. w Dzierżoniowie, Pieszycach i Bielawie.

Więcej


18 marca 2017

Podpisanie umów na realizację projektu

W lutym bieżącego roku podpisane zostały umowy z wykonawcami robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miast Dzierżoniów i Bielawa (wymiana istniejących sieci), wchodzącego w zakres rzeczowy projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II, dla którego WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie uzyskała dofinansowanie ze środków Fundusz Spójności.

Więcej


10 marca 2017

WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie pozyskała unijne dofinansowanie na realizację inwestycji

W dniu 10.08.2016r. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie otrzymała pismo od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, że weryfikacja wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II" pod kątem spełnienia kryteriów merytorycznych II stopnia zakończyła się wynikiem pozytywnym.

Więcej