Uporządkowanie
Gospodarki
Wodno-ściekowej

na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego

- II ETAP

Czy wiesz, że...

Dziennie powinniśmy wypijać około 1,5 l wody – ma to bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie

Czy wiesz, że...

Zaledwie 0,1 % wody na Ziemi nadaje się do picia

Czy wiesz, że...

Woda wpływa na efektywność fizyczną i umysłową

Czy wiesz, że...

Każdy z nas zużywa średnio około 130 l wody dziennie

Czy wiesz, że...

Człowiek może żyć bez pożywienia ok. 40 dni, natomiast bez wody zaledwie do 7 dni

Czy wiesz, że..

W czasie 10-minutowego prysznicu zużywamy około 200 litrów wody! To ilość, która wystarczyłaby jednej osobie na przeżycie około 100 dni.

Czy wiesz, że...

Człowiek odczuwa pragnienie, gdy straci chociaż 1% z całkowitej ilości wody, jaką posiada w ciele

Czy wiesz, że...

Woda, która w ciągu roku przepływa naszymi rurami mogłaby napełnić kulę o promieniu 11km.

Aktualności

17 listopada 2021

Inwestycje realizowane przez WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w ramach projektu unijnego

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z. o. o. w Dzierżoniowie, wspólnie z Gminami: Miejską Dzierżoniów, Pieszyce i Dzierżoniów, od sierpnia 2016 roku realizuje projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, dofinansowywany z unijnego Funduszu Spójności.

Więcej


13 sierpnia 2021

Aneks do Umowy o dofinansowanie w zakresie zmiany zakresu rzeczowego projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”

W dniu 05.07.2021 r. został podpisany z NFOŚiGW W Warszawie Aneks do Umowy
o dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”.

Więcej


04 stycznia 2021

Strefowanie sieci - centralny monitoring i sterowanie pracą systemu wodociągowego

Strefowanie sieci - centralny monitoring i sterowanie pracą systemu wodociągowego w poszczególnych strefach

Więcej


21 listopada 2019

Podpisanie kolejnej umowy na roboty budowlane, przewidziane do realizacji z udziałem środków unijnych

 

Więcej


17 października 2019

Kontynuacja inwestycji - październik 2019

Więcej


30 lipca 2019

Kontynuacja inwestycji - lipiec 2019

Więcej


05 kwietnia 2019

Kontynuacja inwestycji - kwiecień 2019

Więcej


20 grudnia 2018

Kontynuacja inwestycji - grudzien 2018

Więcej


28 września 2018

Realizacja projektu unijnego

Więcej


02 marca 2018

Środki Unijne z Funduszu Spójności

Stopień wykorzystania środków unijnych pozyskanych z Funduszu Spójności na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”

Więcej


03 stycznia 2018

Kontynuacja realizacji inwestycji

Więcej


17 listopada 2017

Podpisanie umów na roboty budowlane

W ostatnim czasie zostały podpisane umowy z wykonawcami robót budowlanych, które wchodzą w zakres projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”

Więcej


20 października 2017

Spotkanie z mieszkańcami

12 października 2017r. w Centrum Kultury w Pieszycach odbyło się spotkanie z mieszkańcami powiatu, dotyczące realizowanego projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego"

Więcej


18 lipca 2017

Postęp prac - lipiec 2017

Trwają roboty budowlane w zakresie kanalizacji sanitarnej :

  • W ul. Kamiennej, na terenie zlokalizowanym przy ul. Świdnickiej (po lewej stronie za Tesco w kierunku Świdnicy) oraz na terenie byłych zakładów DEFKA,
  • W Bielawie w ul. Wysokiej oraz na os. Włókniarzy,
  • W Pieszycach w ul. Zamkowej, ul. Dworcowej Dolnej i ul. Starej i Okrzei.

Ponadto rozpoczęły się roboty budowlane związane z budową pompowni ścieków w ul. Wodnej w Bielawie.Więcej


22 czerwca 2017

Trwają prace

Trwają prace budowlane w ramach II etapu projektu pn: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie powiatu dzierżoniowskiego".

Roboty budowlane realizowane sa obecnie we wszystkich miastach, uwzględnionych w projekcie, tj. w Dzierżoniowie, Pieszycach i Bielawie.

Więcej


18 marca 2017

Podpisanie umów na realizację projektu

W lutym bieżącego roku podpisane zostały umowy z wykonawcami robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miast Dzierżoniów i Bielawa (wymiana istniejących sieci), wchodzącego w zakres rzeczowy projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II, dla którego WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie uzyskała dofinansowanie ze środków Fundusz Spójności.

Więcej


10 marca 2017

WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie pozyskała unijne dofinansowanie na realizację inwestycji

W dniu 10.08.2016r. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie otrzymała pismo od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, że weryfikacja wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II" pod kątem spełnienia kryteriów merytorycznych II stopnia zakończyła się wynikiem pozytywnym.

Więcej