Uporządkowanie
Gospodarki
Wodno-ściekowej

na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego

- II ETAP

Czy wiesz, że...

Zaledwie 0,1 % wody na Ziemi nadaje się do picia

Czy wiesz, że...

Dziennie powinniśmy wypijać około 1,5 l wody – ma to bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie

Czy wiesz, że..

W czasie 10-minutowego prysznicu zużywamy około 200 litrów wody! To ilość, która wystarczyłaby jednej osobie na przeżycie około 100 dni.

Czy wiesz, że...

Człowiek może żyć bez pożywienia ok. 40 dni, natomiast bez wody zaledwie do 7 dni

Czy wiesz, że...

Każdy z nas zużywa średnio około 130 l wody dziennie

Czy wiesz, że...

Woda wpływa na efektywność fizyczną i umysłową

Czy wiesz, że...

Woda, która w ciągu roku przepływa naszymi rurami mogłaby napełnić kulę o promieniu 11km.

Czy wiesz, że...

Człowiek odczuwa pragnienie, gdy straci chociaż 1% z całkowitej ilości wody, jaką posiada w ciele

Finansowanie projektu

Zgodnie z umową, podpisaną 25 sierpnia 2016 r., planowany całkowity koszt realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II” wynosi 53 644 341,01 zł brutto.

Wysokość dofinansowania to 63,75 % wartości wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji Projektu. Środki finansowe przeznaczone na realizację projektu pochodzą z Funduszu Spójności Unii Europejskiej, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, gmin biorących udział w Projekcie oraz od beneficjenta: Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Dzierżoniowie

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 27 186 858 zł.