Uporządkowanie
Gospodarki
Wodno-ściekowej

na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego

- II ETAP

Czy wiesz, że...

Człowiek odczuwa pragnienie, gdy straci chociaż 1% z całkowitej ilości wody, jaką posiada w ciele

Czy wiesz, że...

Woda wpływa na efektywność fizyczną i umysłową

Czy wiesz, że...

Dziennie powinniśmy wypijać około 1,5 l wody – ma to bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie

Czy wiesz, że...

Człowiek może żyć bez pożywienia ok. 40 dni, natomiast bez wody zaledwie do 7 dni

Czy wiesz, że...

Woda, która w ciągu roku przepływa naszymi rurami mogłaby napełnić kulę o promieniu 11km.

Czy wiesz, że...

Każdy z nas zużywa średnio około 130 l wody dziennie

Czy wiesz, że..

W czasie 10-minutowego prysznicu zużywamy około 200 litrów wody! To ilość, która wystarczyłaby jednej osobie na przeżycie około 100 dni.

Czy wiesz, że...

Zaledwie 0,1 % wody na Ziemi nadaje się do picia

Finansowanie projektu

Zgodnie z umową, podpisaną 25 sierpnia 2016 r., planowany całkowity koszt realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II” wynosi 53 644 341,01 zł brutto.

Wysokość dofinansowania to 63,75 % wartości wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji Projektu. Środki finansowe przeznaczone na realizację projektu pochodzą z Funduszu Spójności Unii Europejskiej, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, gmin biorących udział w Projekcie oraz od beneficjenta: Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Dzierżoniowie

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 27 186 858 zł.