Uporządkowanie
Gospodarki
Wodno-ściekowej

na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego

- II ETAP

Czy wiesz, że...

Woda wpływa na efektywność fizyczną i umysłową

Czy wiesz, że...

Człowiek odczuwa pragnienie, gdy straci chociaż 1% z całkowitej ilości wody, jaką posiada w ciele

Czy wiesz, że..

W czasie 10-minutowego prysznicu zużywamy około 200 litrów wody! To ilość, która wystarczyłaby jednej osobie na przeżycie około 100 dni.

Czy wiesz, że...

Człowiek może żyć bez pożywienia ok. 40 dni, natomiast bez wody zaledwie do 7 dni

Czy wiesz, że...

Zaledwie 0,1 % wody na Ziemi nadaje się do picia

Czy wiesz, że...

Dziennie powinniśmy wypijać około 1,5 l wody – ma to bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie

Czy wiesz, że...

Woda, która w ciągu roku przepływa naszymi rurami mogłaby napełnić kulę o promieniu 11km.

Czy wiesz, że...

Każdy z nas zużywa średnio około 130 l wody dziennie

Harmonogram prac
Zadanie Planowany czas realizacji zadania

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dzierżoniowie

(KONTRAKT 1)

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Kamiennej w Dzierżoniowie 2017/2018
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla terenu zlokalizowanego przy ul. Świdnickiej (w kierunku Świdnicy za Tesco) w Dzierżoniowie 2017/2018

Budowa sieci i kanalizacji sanitarnej w Pieszycach

(KONTRAKT 2)

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dolnej, ul. Rolnej, ul. Starej i Okrzei, ul. Dworcowej Dolnej i ul. Bocznej w Pieszycach 2017/2019
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nadbrzeżnej, ul. Botwina i ul.Hermana w Pieszycach 2017/2019
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Osiedle Górskie i ul. Kopernika w Pieszycach 2017/2019
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zamkowej i Kuźnickiej w Pieszycach 2017/2019

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miast Dzierżoniowa i Bielawy (wymiana istniejących sieci

(KONTRAKT 3)

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie byłych zakładów DEFKA w Dzierżoniowie (wymiana istniejących sieci) 2017/2018
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowowiejskiej/Krasickiego w Dzierżoniowie (wymiana istniejących sieci) 2017/2018
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wysokiej w Bielawie (wymiana istniejących sieci) 2017/2018
Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Włókniarzy w Bielawie (wymiana istniejących sieci) 2017/2018

Budowa wodociągu tranzytowego Lubachów-Pieszyce-Dzierżoniów-Bielawa - etap Va

(KONTRAKT 4)

2015

Budowa wodociągu tranzytowego Lubachów-Pieszyce-Dzierżoniów-Bielawa - etap III

(KONTRAKT 5)

2017/2018

Budowa pompowni ścieków w ul. Wodnej w Bielawie

(KONTRAKT 6)

2017/2018

Budowa suszarni osadów pościekowych powstających na obszarze obsługiwanym przez WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

(KONTRAKT 7)

Likwidacja istniejącej laguny osadowej w celu budowy suszarni osadów pościekowych 2017/2020
Budowa suszarni osadów pościekowych powstających na obszarze obsługiwanym przez WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie 2018/2020

Strefowanie sieci - centralny monitoring i sterowanie praca systemu wodociągowego w poszczególnych strefach

(KONTRAKT 8)

2018/2019