Uporządkowanie
Gospodarki
Wodno-ściekowej

na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego

- II ETAP

Czy wiesz, że...

Woda, która w ciągu roku przepływa naszymi rurami mogłaby napełnić kulę o promieniu 11km.

Czy wiesz, że...

Każdy z nas zużywa średnio około 130 l wody dziennie

Czy wiesz, że..

W czasie 10-minutowego prysznicu zużywamy około 200 litrów wody! To ilość, która wystarczyłaby jednej osobie na przeżycie około 100 dni.

Czy wiesz, że...

Dziennie powinniśmy wypijać około 1,5 l wody – ma to bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie

Czy wiesz, że...

Człowiek odczuwa pragnienie, gdy straci chociaż 1% z całkowitej ilości wody, jaką posiada w ciele

Czy wiesz, że...

Zaledwie 0,1 % wody na Ziemi nadaje się do picia

Czy wiesz, że...

Woda wpływa na efektywność fizyczną i umysłową

Czy wiesz, że...

Człowiek może żyć bez pożywienia ok. 40 dni, natomiast bez wody zaledwie do 7 dni

Harmonogram prac
Zadanie Planowany czas realizacji zadania

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dzierżoniowie

(KONTRAKT 1)

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Kamiennej w Dzierżoniowie 2017/2018
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla terenu zlokalizowanego przy ul. Świdnickiej (w kierunku Świdnicy za Tesco) w Dzierżoniowie 2017/2018

Budowa sieci i kanalizacji sanitarnej w Pieszycach

(KONTRAKT 2)

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dolnej, ul. Rolnej, ul. Starej i Okrzei, ul. Dworcowej Dolnej i ul. Bocznej w Pieszycach 2017/2019
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nadbrzeżnej, ul. Botwina i ul.Hermana w Pieszycach 2017/2019
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Osiedle Górskie i ul. Kopernika w Pieszycach 2017/2019
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zamkowej i Kuźnickiej w Pieszycach 2017/2019

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miast Dzierżoniowa i Bielawy (wymiana istniejących sieci

(KONTRAKT 3)

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie byłych zakładów DEFKA w Dzierżoniowie (wymiana istniejących sieci) 2017/2018
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowowiejskiej/Krasickiego w Dzierżoniowie (wymiana istniejących sieci) 2017/2018
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wysokiej w Bielawie (wymiana istniejących sieci) 2017/2018
Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Włókniarzy w Bielawie (wymiana istniejących sieci) 2017/2018

Budowa wodociągu tranzytowego Lubachów-Pieszyce-Dzierżoniów-Bielawa - etap Va

(KONTRAKT 4)

2015

Budowa wodociągu tranzytowego Lubachów-Pieszyce-Dzierżoniów-Bielawa - etap III

(KONTRAKT 5)

2017/2018

Budowa pompowni ścieków w ul. Wodnej w Bielawie

(KONTRAKT 6)

2017/2018

Budowa suszarni osadów pościekowych powstających na obszarze obsługiwanym przez WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

(KONTRAKT 7)

Likwidacja istniejącej laguny osadowej w celu budowy suszarni osadów pościekowych 2017/2020
Budowa suszarni osadów pościekowych powstających na obszarze obsługiwanym przez WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie 2018/2020

Strefowanie sieci - centralny monitoring i sterowanie praca systemu wodociągowego w poszczególnych strefach

(KONTRAKT 8)

2018/2019