Uporządkowanie
Gospodarki
Wodno-ściekowej

na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego

- II ETAP

Czy wiesz, że...

Zaledwie 0,1 % wody na Ziemi nadaje się do picia

Czy wiesz, że...

Woda wpływa na efektywność fizyczną i umysłową

Czy wiesz, że...

Każdy z nas zużywa średnio około 130 l wody dziennie

Czy wiesz, że...

Człowiek odczuwa pragnienie, gdy straci chociaż 1% z całkowitej ilości wody, jaką posiada w ciele

Czy wiesz, że...

Dziennie powinniśmy wypijać około 1,5 l wody – ma to bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie

Czy wiesz, że...

Woda, która w ciągu roku przepływa naszymi rurami mogłaby napełnić kulę o promieniu 11km.

Czy wiesz, że..

W czasie 10-minutowego prysznicu zużywamy około 200 litrów wody! To ilość, która wystarczyłaby jednej osobie na przeżycie około 100 dni.

Czy wiesz, że...

Człowiek może żyć bez pożywienia ok. 40 dni, natomiast bez wody zaledwie do 7 dni

Historia firmy

Reforma przedsiębiorstwa rozpoczęła się już w roku 1988 - w obliczu głębokich przemian ustrojowych, jakie ogarnęły Polskę w ciągu ostatnich kilkunastu lat.
Podział Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu, który w ówczesnych warunkach był nieuniknionym następstwem powszechnej komunalizacji mienia państwowego, zaowocował utworzeniem Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dzierżoniowie.
Kolejnym etapem w ramach procesu transformacji gospodarki narodowej, w związku z wyczerpaniem się formuły przedsiębiorstwa komunalnego jako formy organizacyjnej RPWiK, było przekształcenie tego ostatniego - mocą przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej - w spółkę z o.o., właścicielem której stała się Gmina Miejska Dzierżoniów.
Przedsiębiorstwo dzięki swemu nowemu kształtowi organizacyjno-prawnemu, opartemu o jednolite przepisy prawa zapisane w Kodeksie Spółek Handlowych oraz wzory standardów Unii Europejskiej zarówno w dziedzinie finansowania przedsięwzięć jak i zarządzania- otrzymało niezaprzeczalnie doskonałą przepustkę w przyszłość.
Koniec lat dziewięćdziesiątych to bez wątpienia najlepszy czas na wpisanie się naszego zakładu w nową rzeczywistość gospodarczą kraju. Wraz ze zmianą formuły prawnej przedsiębiorstwo stało się wreszcie równoprawnym uczestnikiem życia gospodarczego, a przyjęta przezeń struktura organizacyjna motywuje do bardziej efektywnego i racjonalnego wykorzystania majątku celem osiągnięcia zysku, jak również do poprawy jakości i sprawności świadczonych usług.