Uporządkowanie
Gospodarki
Wodno-ściekowej

na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego

- II ETAP

Czy wiesz, że...

Dziennie powinniśmy wypijać około 1,5 l wody – ma to bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie

Czy wiesz, że...

Człowiek odczuwa pragnienie, gdy straci chociaż 1% z całkowitej ilości wody, jaką posiada w ciele

Czy wiesz, że...

Woda wpływa na efektywność fizyczną i umysłową

Czy wiesz, że...

Woda, która w ciągu roku przepływa naszymi rurami mogłaby napełnić kulę o promieniu 11km.

Czy wiesz, że...

Zaledwie 0,1 % wody na Ziemi nadaje się do picia

Czy wiesz, że...

Człowiek może żyć bez pożywienia ok. 40 dni, natomiast bez wody zaledwie do 7 dni

Czy wiesz, że...

Każdy z nas zużywa średnio około 130 l wody dziennie

Czy wiesz, że..

W czasie 10-minutowego prysznicu zużywamy około 200 litrów wody! To ilość, która wystarczyłaby jednej osobie na przeżycie około 100 dni.

Historia firmy

Reforma przedsiębiorstwa rozpoczęła się już w roku 1988 - w obliczu głębokich przemian ustrojowych, jakie ogarnęły Polskę w ciągu ostatnich kilkunastu lat.
Podział Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu, który w ówczesnych warunkach był nieuniknionym następstwem powszechnej komunalizacji mienia państwowego, zaowocował utworzeniem Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dzierżoniowie.
Kolejnym etapem w ramach procesu transformacji gospodarki narodowej, w związku z wyczerpaniem się formuły przedsiębiorstwa komunalnego jako formy organizacyjnej RPWiK, było przekształcenie tego ostatniego - mocą przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej - w spółkę z o.o., właścicielem której stała się Gmina Miejska Dzierżoniów.
Przedsiębiorstwo dzięki swemu nowemu kształtowi organizacyjno-prawnemu, opartemu o jednolite przepisy prawa zapisane w Kodeksie Spółek Handlowych oraz wzory standardów Unii Europejskiej zarówno w dziedzinie finansowania przedsięwzięć jak i zarządzania- otrzymało niezaprzeczalnie doskonałą przepustkę w przyszłość.
Koniec lat dziewięćdziesiątych to bez wątpienia najlepszy czas na wpisanie się naszego zakładu w nową rzeczywistość gospodarczą kraju. Wraz ze zmianą formuły prawnej przedsiębiorstwo stało się wreszcie równoprawnym uczestnikiem życia gospodarczego, a przyjęta przezeń struktura organizacyjna motywuje do bardziej efektywnego i racjonalnego wykorzystania majątku celem osiągnięcia zysku, jak również do poprawy jakości i sprawności świadczonych usług.