Uporządkowanie
Gospodarki
Wodno-ściekowej

na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego

- II ETAP

Czy wiesz, że...

Każdy z nas zużywa średnio około 130 l wody dziennie

Czy wiesz, że...

Woda wpływa na efektywność fizyczną i umysłową

Czy wiesz, że...

Woda, która w ciągu roku przepływa naszymi rurami mogłaby napełnić kulę o promieniu 11km.

Czy wiesz, że...

Człowiek odczuwa pragnienie, gdy straci chociaż 1% z całkowitej ilości wody, jaką posiada w ciele

Czy wiesz, że...

Zaledwie 0,1 % wody na Ziemi nadaje się do picia

Czy wiesz, że..

W czasie 10-minutowego prysznicu zużywamy około 200 litrów wody! To ilość, która wystarczyłaby jednej osobie na przeżycie około 100 dni.

Czy wiesz, że...

Człowiek może żyć bez pożywienia ok. 40 dni, natomiast bez wody zaledwie do 7 dni

Czy wiesz, że...

Dziennie powinniśmy wypijać około 1,5 l wody – ma to bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie

Historia realizacji projektu
 • 06 listopada 2017 r. - podpisanie umowy na wykonanie Robót budowlanych pn.: „Likwidacja istniejącej laguny osadowej w celu budowy suszarni osadów pościekowych” w ramach Kontraktu „Budowa suszarni osadów pościekowych powstających na obszarze obsługiwanym przez WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie” wchodzącego w zakres projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności 
 • 03 października 2017 r. - podpisanie umowy na wykonanie Robót budowlanych pn.: „Budowa wodociągu tranzytowego Lubachów-Pieszyce-Dzierżoniów-Bielawa – etap III” wchodzących w zakres projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności
 • 11 lipca 2017– ogłoszenie  przetargu na roboty budowlane pn. "Likwidacja istniejącej laguny osadowej w celu budowy suszarni osadów pościekowych" w ramach Kontraktu "Budowa suszarni osadów pościekowych powstających na obszarze obsługiwanym przez WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie"   
 • 30 marca 2017 r. - ogłoszenie przetargu na roboty budowlane pn.: Budowa wodociągu tranzytowego Lubachów-Pieszyce-Dzierżoniów-Bielawa - etap III
 • 13 marca 2017 r. - podpisanie umowy z Wykonawcą na realizację robót budowlanych pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Kamiennej w Dzierżoniowie” 
 • 27 luty 2017 r. - podpisanie umowy z Wykonawcą na realizację robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wysokiej w Bielawie (wymiana istniejących sieci)”
 • 23 luty 2017 r. - podpisanie umowy z Wykonawcą na realizację robót budowlanych pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla terenu zlokalizowanego przy ul. Świdnickiej (w kierunku Świdnicy za Tesco) w Dzierżoniowie”
 • 23 luty 2017 r. - podpisanie umowy z Wykonawcą na realizację robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Włókniarzy w Bielawie (wymiana istniejących sieci)”
 • 10 luty 2017 r. - podpisanie umowy z Wykonawcą na realizację robót budowlanych pn. „Budowa pompowni ścieków w ul. Wodnej w Bielawie”
 • 10 luty 2017 r. - podpisanie umów z wykonawcami na realizację robót budowlanych pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pieszycach”
 • 09 luty 2017 r. - podpisanie umowy na usługę pn. Działania informacyjne i promocyjne dla projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.
 • 07 luty 2017 r. - podpisanie umowy z Wykonawcą na realizację robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowowiejskiej/Krasickiego w Dzierżoniowie (wymiana istniejących sieci)”
 • 01 luty 2017 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą na realizację robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie byłych zakładów DEFKA w Dzierżoniowie (wymiana istniejących sieci)”
 • 20 stycznia 2017 r. - podpisanie umowy na usługę pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach nadzoru budowlanego projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.
 • 30 września 2016 – ogłoszenie przetargu nieograniczonego na usługę pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach nadzoru budowlanego projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.
 • 30 września 2016 – ogłoszenie przetargu nieograniczonego na usługę pn. Działania informacyjne i promocyjne dla projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.
 • 30 września 2016 – ogłoszenie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pieszycach”
 • 30 września 2016 – ogłoszenie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dzierżoniowie”
 • 30 września 2016 – ogłoszenie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miast Dzierżoniów i Bielawa (wymiana istniejących sieci)”
 • 30 września 2016 – ogłoszenie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Budowa pompowni ścieków w ul. Wodnej w Bielawie”
 • 25 sierpnia 2016 r. – podpisanie umowy w sprawie dofinansowania projektu