Uporządkowanie
Gospodarki
Wodno-ściekowej

na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego

- II ETAP

Czy wiesz, że...

Zaledwie 0,1 % wody na Ziemi nadaje się do picia

Czy wiesz, że...

Dziennie powinniśmy wypijać około 1,5 l wody – ma to bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie

Czy wiesz, że..

W czasie 10-minutowego prysznicu zużywamy około 200 litrów wody! To ilość, która wystarczyłaby jednej osobie na przeżycie około 100 dni.

Czy wiesz, że...

Każdy z nas zużywa średnio około 130 l wody dziennie

Czy wiesz, że...

Woda wpływa na efektywność fizyczną i umysłową

Czy wiesz, że...

Woda, która w ciągu roku przepływa naszymi rurami mogłaby napełnić kulę o promieniu 11km.

Czy wiesz, że...

Człowiek odczuwa pragnienie, gdy straci chociaż 1% z całkowitej ilości wody, jaką posiada w ciele

Czy wiesz, że...

Człowiek może żyć bez pożywienia ok. 40 dni, natomiast bez wody zaledwie do 7 dni

Historia realizacji projektu
 • 06 listopada 2017 r. - podpisanie umowy na wykonanie Robót budowlanych pn.: „Likwidacja istniejącej laguny osadowej w celu budowy suszarni osadów pościekowych” w ramach Kontraktu „Budowa suszarni osadów pościekowych powstających na obszarze obsługiwanym przez WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie” wchodzącego w zakres projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności 
 • 03 października 2017 r. - podpisanie umowy na wykonanie Robót budowlanych pn.: „Budowa wodociągu tranzytowego Lubachów-Pieszyce-Dzierżoniów-Bielawa – etap III” wchodzących w zakres projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności
 • 11 lipca 2017– ogłoszenie  przetargu na roboty budowlane pn. "Likwidacja istniejącej laguny osadowej w celu budowy suszarni osadów pościekowych" w ramach Kontraktu "Budowa suszarni osadów pościekowych powstających na obszarze obsługiwanym przez WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie"   
 • 30 marca 2017 r. - ogłoszenie przetargu na roboty budowlane pn.: Budowa wodociągu tranzytowego Lubachów-Pieszyce-Dzierżoniów-Bielawa - etap III
 • 13 marca 2017 r. - podpisanie umowy z Wykonawcą na realizację robót budowlanych pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Kamiennej w Dzierżoniowie” 
 • 27 luty 2017 r. - podpisanie umowy z Wykonawcą na realizację robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wysokiej w Bielawie (wymiana istniejących sieci)”
 • 23 luty 2017 r. - podpisanie umowy z Wykonawcą na realizację robót budowlanych pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla terenu zlokalizowanego przy ul. Świdnickiej (w kierunku Świdnicy za Tesco) w Dzierżoniowie”
 • 23 luty 2017 r. - podpisanie umowy z Wykonawcą na realizację robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Włókniarzy w Bielawie (wymiana istniejących sieci)”
 • 10 luty 2017 r. - podpisanie umowy z Wykonawcą na realizację robót budowlanych pn. „Budowa pompowni ścieków w ul. Wodnej w Bielawie”
 • 10 luty 2017 r. - podpisanie umów z wykonawcami na realizację robót budowlanych pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pieszycach”
 • 09 luty 2017 r. - podpisanie umowy na usługę pn. Działania informacyjne i promocyjne dla projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.
 • 07 luty 2017 r. - podpisanie umowy z Wykonawcą na realizację robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowowiejskiej/Krasickiego w Dzierżoniowie (wymiana istniejących sieci)”
 • 01 luty 2017 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą na realizację robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie byłych zakładów DEFKA w Dzierżoniowie (wymiana istniejących sieci)”
 • 20 stycznia 2017 r. - podpisanie umowy na usługę pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach nadzoru budowlanego projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.
 • 30 września 2016 – ogłoszenie przetargu nieograniczonego na usługę pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach nadzoru budowlanego projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.
 • 30 września 2016 – ogłoszenie przetargu nieograniczonego na usługę pn. Działania informacyjne i promocyjne dla projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.
 • 30 września 2016 – ogłoszenie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pieszycach”
 • 30 września 2016 – ogłoszenie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dzierżoniowie”
 • 30 września 2016 – ogłoszenie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miast Dzierżoniów i Bielawa (wymiana istniejących sieci)”
 • 30 września 2016 – ogłoszenie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Budowa pompowni ścieków w ul. Wodnej w Bielawie”
 • 25 sierpnia 2016 r. – podpisanie umowy w sprawie dofinansowania projektu