Uporządkowanie
Gospodarki
Wodno-ściekowej

na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego

- II ETAP

Czy wiesz, że...

Woda, która w ciągu roku przepływa naszymi rurami mogłaby napełnić kulę o promieniu 11km.

Czy wiesz, że..

W czasie 10-minutowego prysznicu zużywamy około 200 litrów wody! To ilość, która wystarczyłaby jednej osobie na przeżycie około 100 dni.

Czy wiesz, że...

Człowiek może żyć bez pożywienia ok. 40 dni, natomiast bez wody zaledwie do 7 dni

Czy wiesz, że...

Woda wpływa na efektywność fizyczną i umysłową

Czy wiesz, że...

Każdy z nas zużywa średnio około 130 l wody dziennie

Czy wiesz, że...

Dziennie powinniśmy wypijać około 1,5 l wody – ma to bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie

Czy wiesz, że...

Człowiek odczuwa pragnienie, gdy straci chociaż 1% z całkowitej ilości wody, jaką posiada w ciele

Czy wiesz, że...

Zaledwie 0,1 % wody na Ziemi nadaje się do picia

Kontakt

DANE TELEADRESOWE:

Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów

tel. centrali 74 832 37 01 do 04, faks 74 832 37 05

e-mail: wik@wik.dzierzoniow.plwww.wik.dzierzoniow.pl

OSOBA KONTAKTOWA:

Aneta Nowak - kierownik JRP

tel. kom. 601 452 097, e-mail: nowak@wik.dzierzoniow.pl

ZESPÓŁ TECHNICZNY:

Natalia Wolska

tel. 74 832 20 54, e-mail: wolska@wik.dzierzoniow.pl

Paweł Mizer

tel. 74 832 20 54, e-mail: mizer@wik.dzierzoniow.pl

Marek Boczula

tel. 74 832 20 54, e-mail: boczula@wik.dzierzoniow.pl

Kamila Szuba

tel. 74 832 20 55, e-mail: szuba@wik.dzierzoniow.pl

ZESPÓŁ DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH:

Sylwia Strzelczyk

tel. 74 832 20 57, e-mail: strzelczyk@wik.dzierzoniow.pl

Agnieszka Szczucka

tel. 74 832 20 57, e-mail: szczucka@wik.dzierzoniow.pl

PEŁNOMOCNIK DS. REALIZACJI PROJEKTU

Andrzej Bronowicki

tel. 74 832 37 01 do 04, e-mail: prezes@wik.dzierzoniow.pl

DZIAŁ ADMINISTRACYJNY

            tel. 74 832 20 55