Uporządkowanie
Gospodarki
Wodno-ściekowej

na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego

- II ETAP

Czy wiesz, że...

Zaledwie 0,1 % wody na Ziemi nadaje się do picia

Czy wiesz, że...

Woda, która w ciągu roku przepływa naszymi rurami mogłaby napełnić kulę o promieniu 11km.

Czy wiesz, że..

W czasie 10-minutowego prysznicu zużywamy około 200 litrów wody! To ilość, która wystarczyłaby jednej osobie na przeżycie około 100 dni.

Czy wiesz, że...

Każdy z nas zużywa średnio około 130 l wody dziennie

Czy wiesz, że...

Człowiek odczuwa pragnienie, gdy straci chociaż 1% z całkowitej ilości wody, jaką posiada w ciele

Czy wiesz, że...

Człowiek może żyć bez pożywienia ok. 40 dni, natomiast bez wody zaledwie do 7 dni

Czy wiesz, że...

Dziennie powinniśmy wypijać około 1,5 l wody – ma to bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie

Czy wiesz, że...

Woda wpływa na efektywność fizyczną i umysłową

Kontakt

DANE TELEADRESOWE:

Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów

tel. centrali 74 832 37 01 do 04, faks 74 832 37 05

e-mail: wik@wik.dzierzoniow.plwww.wik.dzierzoniow.pl

OSOBA KONTAKTOWA:

Aneta Nowak - kierownik JRP

tel. kom. 601 452 097, e-mail: nowak@wik.dzierzoniow.pl

ZESPÓŁ TECHNICZNY:

Natalia Wolska

tel. 74 832 20 54, e-mail: wolska@wik.dzierzoniow.pl

Paweł Mizer

tel. 74 832 20 54, e-mail: mizer@wik.dzierzoniow.pl

ZESPÓŁ DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH:

Sylwia Strzelczyk

tel. 74 832 20 57, e-mail: strzelczyk@wik.dzierzoniow.pl

Agnieszka Szczucka

tel. 74 832 20 57, e-mail: szczucka@wik.dzierzoniow.pl

PEŁNOMOCNIK DS. REALIZACJI PROJEKTU

Andrzej Bronowicki

tel. 74 832 37 01 do 04, e-mail: prezes@wik.dzierzoniow.pl

DZIAŁ ADMINISTRACYJNY

            tel. 74 832 20 55