Uporządkowanie
Gospodarki
Wodno-ściekowej

na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego

- II ETAP

Czy wiesz, że...

Woda wpływa na efektywność fizyczną i umysłową

Czy wiesz, że...

Każdy z nas zużywa średnio około 130 l wody dziennie

Czy wiesz, że...

Dziennie powinniśmy wypijać około 1,5 l wody – ma to bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie

Czy wiesz, że..

W czasie 10-minutowego prysznicu zużywamy około 200 litrów wody! To ilość, która wystarczyłaby jednej osobie na przeżycie około 100 dni.

Czy wiesz, że...

Woda, która w ciągu roku przepływa naszymi rurami mogłaby napełnić kulę o promieniu 11km.

Czy wiesz, że...

Człowiek może żyć bez pożywienia ok. 40 dni, natomiast bez wody zaledwie do 7 dni

Czy wiesz, że...

Zaledwie 0,1 % wody na Ziemi nadaje się do picia

Czy wiesz, że...

Człowiek odczuwa pragnienie, gdy straci chociaż 1% z całkowitej ilości wody, jaką posiada w ciele

13 sierpnia 2021

Aneks do Umowy o dofinansowanie w zakresie zmiany zakresu rzeczowego projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”

W dniu 05.07.2021 r. został podpisany z NFOŚiGW W Warszawie Aneks do Umowy
o dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”.

Zgodnie z Aneksem usunięto z zakresu rzeczowego projektu budowę suszarni osadów ściekowych (zadanie
o szacowanej wartości 20,6 mln zł brutto) i w zamian wprowadzono zadania dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie:

  • Gminy Miejskiej Dzierżoniów : ul. Kamienna – II etap (zrealizowany), ul. Armii Krajowej, ul. Wojciecha Kilara,
  • Gminy Pieszyce: Pieszyce ul. Mickiewicza (zrealizowane), ul. Osiedle Górskie – II etap, ul. Rolna – II etap oraz Bratoszów,
  • Gminy Dzierżoniów: Piława Dolna.

Powodem rezygnacji z budowy suszarni były przede wszystkim przesłanki ekonomiczne: wzrost cen odbioru osadów wysuszonych, wysokie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne, które znacząco wpłynęłyby na wzrost taryfy za odprowadzanie ścieków. Ponadto Spółka zakładała wykorzystanie tych osadów wysuszonych dla celów energetycznych. Termiczna obróbka  tych osadów ówcześnie miała być realizowana w spalarni osadu w MPWiK Wrocław, która ostatecznie nie powstała.W ramach budowy ww. suszarni zrealizowano jedynie za kwotę 4,5 miliona złotych likwidację 24 tys. m3 starej laguny pościekowej.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu po Aneksie zwiększył się do prawie 55,5 mln zł. Jednocześnie wydłużono termin zakończenia projektu do końca września 2022 r. Łącznie w ramach zmiany zakresu rzeczowego wybudowanych zostanie ok. 18,5 km sieci kanalizacji sanitarnej i podłączonych 1 363 nowych użytkowników.

Powrót