Uporządkowanie
Gospodarki
Wodno-ściekowej

na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego

- II ETAP

Czy wiesz, że...

Woda, która w ciągu roku przepływa naszymi rurami mogłaby napełnić kulę o promieniu 11km.

Czy wiesz, że...

Dziennie powinniśmy wypijać około 1,5 l wody – ma to bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie

Czy wiesz, że...

Woda wpływa na efektywność fizyczną i umysłową

Czy wiesz, że..

W czasie 10-minutowego prysznicu zużywamy około 200 litrów wody! To ilość, która wystarczyłaby jednej osobie na przeżycie około 100 dni.

Czy wiesz, że...

Człowiek odczuwa pragnienie, gdy straci chociaż 1% z całkowitej ilości wody, jaką posiada w ciele

Czy wiesz, że...

Człowiek może żyć bez pożywienia ok. 40 dni, natomiast bez wody zaledwie do 7 dni

Czy wiesz, że...

Każdy z nas zużywa średnio około 130 l wody dziennie

Czy wiesz, że...

Zaledwie 0,1 % wody na Ziemi nadaje się do picia

30 lipca 2019

Kontynuacja inwestycji - lipiec 2019

 

                                                

Inwestycje realizowane przez WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w ramach projektu unijnego

Powoli dobiegają końca roboty budowlane dotyczące budowy odcinka wodociągu tranzytowego doprowadzającego wodę do aglomeracji dzierżoniowskiej ze stacji uzdatniania wody w Lubachowie. Prace te, przewidziane w ramach realizacji II etapu projektu mającego na celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w powiecie dzierżoniowskim, zapewnią mieszkańcom dostęp do ulepszonych systemów zaopatrzenia w wodę.

Przedmiotem zadania było wykonanie odcinka wodociągu tranzytowego o łącznej długości ponad 5 km, zaczynającego się w miejscowości Bojanice, przebiegającego przez Lutomie Górną, następnie wzdłuż dróg gminnych przez Lutomię Dolną, Stachowiczki i Stachowice aż do okolic Piskorzowa, na granicy z powiatu świdnickiego z powiatem dzierżoniowskim.

II etap projektu pn. „Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego” otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości ponad 27 mln zł (netto). Wartość całego projektu wynosi około 54 mln zł (brutto).

Zakończono roboty instalacyjne w zakresie wymiany kanalizacji sanitarnej w Dzierżoniowie (teren byłych zakładów DEFKA oraz ul. Nowowiejska i Krasickiego) oraz w Bielawie (ul. Wysoka i os. Włókniarzy). Nowa sieć wod-kan powstała w Dzierżoniowie w ul. Kamiennej oraz na terenie zlokalizowanym przy ul. Świdnickiej (po lewej stronie za Tesco w kierunku Świdnicy). W mieście Pieszyce wybudowano nową sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach: Botwinowej, Nadbrzeżnej, Hermana,  Dworcowej Dolnej, Bocznej, Starej, Okrzei, Dolnej, Rolnej, Zamkowej, Kużnickiej,  Krótkiej, Sanatoryjnej, Kopernika oraz na os. Górskim.

W ramach projektu zlikwidowano również starą lagunę osadową na oczyszczalni ścieków w Bielawie, która była niewykorzystywana od ponad 18 lat oraz wybudowano nową przepompownię ścieków w ul. Wodnej w Bielawie.

Do wykonania pozostaje jeszcze strefowanie sieci – centralny monitoring i sterowanie pracą systemu wodociągowego w poszczególnych strefach. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2020.

Zadaniem zaplanowanym do realizacji w ramach projektu była również budowa suszarni osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Bielawie. Spółka WiK zainicjowała jednak wprowadzenie zmian do projektu i rezygnację z przedmiotowego zadania na rzecz nowych inwestycji polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Pieszycach i Dzierżoniowie.

Efektem budowy nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych będzie wzrost liczby mieszkańców posiadających dostęp do usług wodociągowych i kanalizacyjnych. Realizacja projektu poprawi standard i jakość życia mieszkańców. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej umożliwi transport ścieków z gospodarstw domowych do odbiornika, eliminując konieczność budowy szamb lub przydomowych oczyszczalni ścieków. Powstała infrastruktura odpowiadająca za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków poprawi standard życia mieszkańców, jak również przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego.

 

                                                                                     Prezes WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

                                                                                                                  Andrzej Bronowicki

                                                                                                         

                                       

Powrót