Uporządkowanie
Gospodarki
Wodno-ściekowej

na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego

- II ETAP

Czy wiesz, że...

Zaledwie 0,1 % wody na Ziemi nadaje się do picia

Czy wiesz, że...

Każdy z nas zużywa średnio około 130 l wody dziennie

Czy wiesz, że...

Woda wpływa na efektywność fizyczną i umysłową

Czy wiesz, że...

Dziennie powinniśmy wypijać około 1,5 l wody – ma to bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie

Czy wiesz, że...

Woda, która w ciągu roku przepływa naszymi rurami mogłaby napełnić kulę o promieniu 11km.

Czy wiesz, że..

W czasie 10-minutowego prysznicu zużywamy około 200 litrów wody! To ilość, która wystarczyłaby jednej osobie na przeżycie około 100 dni.

Czy wiesz, że...

Człowiek może żyć bez pożywienia ok. 40 dni, natomiast bez wody zaledwie do 7 dni

Czy wiesz, że...

Człowiek odczuwa pragnienie, gdy straci chociaż 1% z całkowitej ilości wody, jaką posiada w ciele

30 lipiec 2019

Kontynuacja inwestycji - lipiec 2019

 

                                                

Inwestycje realizowane przez WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w ramach projektu unijnego

Powoli dobiegają końca roboty budowlane dotyczące budowy odcinka wodociągu tranzytowego doprowadzającego wodę do aglomeracji dzierżoniowskiej ze stacji uzdatniania wody w Lubachowie. Prace te, przewidziane w ramach realizacji II etapu projektu mającego na celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w powiecie dzierżoniowskim, zapewnią mieszkańcom dostęp do ulepszonych systemów zaopatrzenia w wodę.

Przedmiotem zadania było wykonanie odcinka wodociągu tranzytowego o łącznej długości ponad 5 km, zaczynającego się w miejscowości Bojanice, przebiegającego przez Lutomie Górną, następnie wzdłuż dróg gminnych przez Lutomię Dolną, Stachowiczki i Stachowice aż do okolic Piskorzowa, na granicy z powiatu świdnickiego z powiatem dzierżoniowskim.

II etap projektu pn. „Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego” otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości ponad 27 mln zł (netto). Wartość całego projektu wynosi około 54 mln zł (brutto).

Zakończono roboty instalacyjne w zakresie wymiany kanalizacji sanitarnej w Dzierżoniowie (teren byłych zakładów DEFKA oraz ul. Nowowiejska i Krasickiego) oraz w Bielawie (ul. Wysoka i os. Włókniarzy). Nowa sieć wod-kan powstała w Dzierżoniowie w ul. Kamiennej oraz na terenie zlokalizowanym przy ul. Świdnickiej (po lewej stronie za Tesco w kierunku Świdnicy). W mieście Pieszyce wybudowano nową sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach: Botwinowej, Nadbrzeżnej, Hermana,  Dworcowej Dolnej, Bocznej, Starej, Okrzei, Dolnej, Rolnej, Zamkowej, Kużnickiej,  Krótkiej, Sanatoryjnej, Kopernika oraz na os. Górskim.

W ramach projektu zlikwidowano również starą lagunę osadową na oczyszczalni ścieków w Bielawie, która była niewykorzystywana od ponad 18 lat oraz wybudowano nową przepompownię ścieków w ul. Wodnej w Bielawie.

Do wykonania pozostaje jeszcze strefowanie sieci – centralny monitoring i sterowanie pracą systemu wodociągowego w poszczególnych strefach. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2020.

Zadaniem zaplanowanym do realizacji w ramach projektu była również budowa suszarni osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Bielawie. Spółka WiK zainicjowała jednak wprowadzenie zmian do projektu i rezygnację z przedmiotowego zadania na rzecz nowych inwestycji polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Pieszycach i Dzierżoniowie.

Efektem budowy nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych będzie wzrost liczby mieszkańców posiadających dostęp do usług wodociągowych i kanalizacyjnych. Realizacja projektu poprawi standard i jakość życia mieszkańców. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej umożliwi transport ścieków z gospodarstw domowych do odbiornika, eliminując konieczność budowy szamb lub przydomowych oczyszczalni ścieków. Powstała infrastruktura odpowiadająca za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków poprawi standard życia mieszkańców, jak również przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego.

 

                                                                                     Prezes WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

                                                                                                                  Andrzej Bronowicki

                                                                                                         

                                       

Powrót