Uporządkowanie
Gospodarki
Wodno-ściekowej

na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego

- II ETAP

Czy wiesz, że...

Dziennie powinniśmy wypijać około 1,5 l wody – ma to bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie

Czy wiesz, że...

Woda wpływa na efektywność fizyczną i umysłową

Czy wiesz, że...

Każdy z nas zużywa średnio około 130 l wody dziennie

Czy wiesz, że...

Woda, która w ciągu roku przepływa naszymi rurami mogłaby napełnić kulę o promieniu 11km.

Czy wiesz, że...

Człowiek może żyć bez pożywienia ok. 40 dni, natomiast bez wody zaledwie do 7 dni

Czy wiesz, że...

Człowiek odczuwa pragnienie, gdy straci chociaż 1% z całkowitej ilości wody, jaką posiada w ciele

Czy wiesz, że...

Zaledwie 0,1 % wody na Ziemi nadaje się do picia

Czy wiesz, że..

W czasie 10-minutowego prysznicu zużywamy około 200 litrów wody! To ilość, która wystarczyłaby jednej osobie na przeżycie około 100 dni.

17 października 2019

Kontynuacja inwestycji - październik 2019

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z. o. o. w Dzierżoniowie od roku 2016 realizuje II etap projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 o wartości około 54 mln zł (brutto), dla którego uzyskano dofinansowanie ponad 27 mln zł (netto). Do chwili obecnej zrealizowano m.in.:

  1. Budowę  odcinka wodociągu tranzytowego doprowadzającego wodę do aglomeracji dzierżoniowskiej ze stacji uzdatniania wody w Lubachowie, o łącznej długości ponad 5 km, zaczynającego się w miejscowości Bojanice, przebiegającego przez Lutomie Górną, następnie wzdłuż dróg gminnych przez Lutomię Dolną, Stachowiczki i Stachowice aż do okolic Piskorzowa, na granicy powiatu świdnickiego z powiatem dzierżoniowskim.
  2. Budowę przepompowni ścieków przy ul. Wodnej w Bielawie.
  3. Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągową dla terenu zlokalizowanego przy ul. Świdnickiej (w kierunku Świdnicy za TESCO) oraz w ul. Kamiennej w Dzierżoniowie.
  4. Wymianę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie byłych zakładów DEFKA oraz w ul. Nowowiejskiej i Krasickiego w Dzierżoniowie.
  5. Kanalizację sanitarną w ul. Dolnej, Rolnej, Dworcowej Dolnej, Bocznej, Starej i Okrzei, Nadbrzeżnej, Botwina (Botwinowej), Hermana, Osiedle Górskie, Kopernika, Zamkowej, Sanatoryjnej, Kuźnickiej i Krótkiej w Pieszycach.
  6. Wymianę sieci kanalizacji sanitarnej na os. Włókniarzy oraz w ul. Wysokiej w Bielawie.
  7. Likwidację laguny osadowej przy oczyszczalni ścieków w Bielawie.

Do wykonania pozostaje centralny monitoring i sterowanie pracą systemu wodociągowego (strefowanie sieci) – zadanie którego realizacja ma się zacząć w 2020 roku.

Spółka zainicjowała również wprowadzenie zmian do przedmiotowego projektu i rezygnację z planowanej budowy suszarni osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Bielawie na rzecz nowych inwestycji polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Pieszycach i Dzierżoniowie.

Efektem budowy nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych będzie umożliwienie mieszkańcom powiatu dostępu do usług wodociągowych i kanalizacyjnych, a tym samym podniesienie standardu i jakości ich życia. Wybudowane sieci kanalizacji sanitarnej umożliwią transport ścieków z gospodarstw domowych do wysokosprawnej oczyszczalni ścieków, zmniejszając sukcesywnie ilość przedostających się ścieków do środowiska z nieszczelnych szamb i przydomowych oczyszczalni.

Prezes WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Andrzej Bronowicki

Powrót