Uporządkowanie
Gospodarki
Wodno-ściekowej

na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego

- II ETAP

Czy wiesz, że..

W czasie 10-minutowego prysznicu zużywamy około 200 litrów wody! To ilość, która wystarczyłaby jednej osobie na przeżycie około 100 dni.

Czy wiesz, że...

Człowiek może żyć bez pożywienia ok. 40 dni, natomiast bez wody zaledwie do 7 dni

Czy wiesz, że...

Woda wpływa na efektywność fizyczną i umysłową

Czy wiesz, że...

Zaledwie 0,1 % wody na Ziemi nadaje się do picia

Czy wiesz, że...

Każdy z nas zużywa średnio około 130 l wody dziennie

Czy wiesz, że...

Dziennie powinniśmy wypijać około 1,5 l wody – ma to bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie

Czy wiesz, że...

Woda, która w ciągu roku przepływa naszymi rurami mogłaby napełnić kulę o promieniu 11km.

Czy wiesz, że...

Człowiek odczuwa pragnienie, gdy straci chociaż 1% z całkowitej ilości wody, jaką posiada w ciele

17 październik 2019

Kontynuacja inwestycji - październik 2019

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z. o. o. w Dzierżoniowie od roku 2016 realizuje II etap projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 o wartości około 54 mln zł (brutto), dla którego uzyskano dofinansowanie ponad 27 mln zł (netto). Do chwili obecnej zrealizowano m.in.:

  1. Budowę  odcinka wodociągu tranzytowego doprowadzającego wodę do aglomeracji dzierżoniowskiej ze stacji uzdatniania wody w Lubachowie, o łącznej długości ponad 5 km, zaczynającego się w miejscowości Bojanice, przebiegającego przez Lutomie Górną, następnie wzdłuż dróg gminnych przez Lutomię Dolną, Stachowiczki i Stachowice aż do okolic Piskorzowa, na granicy powiatu świdnickiego z powiatem dzierżoniowskim.
  2. Budowę przepompowni ścieków przy ul. Wodnej w Bielawie.
  3. Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągową dla terenu zlokalizowanego przy ul. Świdnickiej (w kierunku Świdnicy za TESCO) oraz w ul. Kamiennej w Dzierżoniowie.
  4. Wymianę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie byłych zakładów DEFKA oraz w ul. Nowowiejskiej i Krasickiego w Dzierżoniowie.
  5. Kanalizację sanitarną w ul. Dolnej, Rolnej, Dworcowej Dolnej, Bocznej, Starej i Okrzei, Nadbrzeżnej, Botwina (Botwinowej), Hermana, Osiedle Górskie, Kopernika, Zamkowej, Sanatoryjnej, Kuźnickiej i Krótkiej w Pieszycach.
  6. Wymianę sieci kanalizacji sanitarnej na os. Włókniarzy oraz w ul. Wysokiej w Bielawie.
  7. Likwidację laguny osadowej przy oczyszczalni ścieków w Bielawie.

Do wykonania pozostaje centralny monitoring i sterowanie pracą systemu wodociągowego (strefowanie sieci) – zadanie którego realizacja ma się zacząć w 2020 roku.

Spółka zainicjowała również wprowadzenie zmian do przedmiotowego projektu i rezygnację z planowanej budowy suszarni osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Bielawie na rzecz nowych inwestycji polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Pieszycach i Dzierżoniowie.

Efektem budowy nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych będzie umożliwienie mieszkańcom powiatu dostępu do usług wodociągowych i kanalizacyjnych, a tym samym podniesienie standardu i jakości ich życia. Wybudowane sieci kanalizacji sanitarnej umożliwią transport ścieków z gospodarstw domowych do wysokosprawnej oczyszczalni ścieków, zmniejszając sukcesywnie ilość przedostających się ścieków do środowiska z nieszczelnych szamb i przydomowych oczyszczalni.

Prezes WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Andrzej Bronowicki

Powrót