Uporządkowanie
Gospodarki
Wodno-ściekowej

na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego

- II ETAP

Czy wiesz, że...

Każdy z nas zużywa średnio około 130 l wody dziennie

Czy wiesz, że...

Woda, która w ciągu roku przepływa naszymi rurami mogłaby napełnić kulę o promieniu 11km.

Czy wiesz, że...

Zaledwie 0,1 % wody na Ziemi nadaje się do picia

Czy wiesz, że...

Woda wpływa na efektywność fizyczną i umysłową

Czy wiesz, że..

W czasie 10-minutowego prysznicu zużywamy około 200 litrów wody! To ilość, która wystarczyłaby jednej osobie na przeżycie około 100 dni.

Czy wiesz, że...

Człowiek odczuwa pragnienie, gdy straci chociaż 1% z całkowitej ilości wody, jaką posiada w ciele

Czy wiesz, że...

Dziennie powinniśmy wypijać około 1,5 l wody – ma to bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie

Czy wiesz, że...

Człowiek może żyć bez pożywienia ok. 40 dni, natomiast bez wody zaledwie do 7 dni

18 marca 2017

Podpisanie umów na realizację projektu

W lutym bieżącego roku podpisane zostały umowy z wykonawcami robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miast Dzierżoniów i Bielawa (wymiana istniejących sieci), wchodzącego w zakres rzeczowy projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II, dla którego WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie uzyskała dofinansowanie ze środków Fundusz Spójności. Zadanie podzielone zostało na cztery części:

Część I: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie byłych zakładów DEFKA w Dzierżoniowie (wymiana istniejących sieci)
Wykonawcą będzie firma SKANSKA S.A. z Warszawy. 
Planowany termin zakończenia zadania: 01.12.2017 r. 
Wartość zadania: 686 816,24 zł brutto. 

Część II: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowowiejskiej/Krasickiego w Dzierżoniowie (wymiana istniejących sieci)
Wykonawcą będzie konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne w Ząbkowicach Sp. z o.o. oraz Zakład Inżynierii Sanitarnej WINSAN Ścinawka Średnia. 
Planowany termin zakończenia zadania: 07.08.2017 r. 
Wartość zadania: 561 755,59 zł brutto. 

Część III: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wysokiej w Bielawie (wymiana istniejących sieci)
Wykonawcą będzie konsorcjum firma: INSANIT Sp. z o.o. Sp. k. z Bielawy oraz Instalacje Sanitarne Z.U.H. Dariusz Sidorczyk z Bielawy
Termin podpisania umowy 27.02.2017 r.
Termin zakończenia umowy 27.08.2017 r. 
Wartość inwestycji wynosi 375 000,00 zł brutto. 


Część IV: Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Włókniarzy w Bielawie (wymiana istniejących sieci)
Wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe GRYF Sp. z o.o. z Wałbrzycha
Termin podpisania umowy 23.02.2017 r.
Termin zakończenia umowy 09.12.2017 r. 
Wartość inwestycji wynosi 1 189 410,00 zł brutto. W dniu 10.02.2017 roku Spółka podpisała cztery kolejne umowy dla robót budowlano-montażowych wchodzących w zakres kontraktu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pieszycach oraz jedną umowę dla kontraktu pn. Budowa pompowni ścieków w ul. Wodnej w Bielawie. 

W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Pieszycach realizowane będą następujące przedsięwzięcia:
Część I: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dolnej, ul. Rolnej, ul. Starej i Okrzei, ul. Dworcowej Dolnej i ul. Bocznej w Pieszycach
Wykonawcą będzie konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne w Ząbkowicach Sp. z o.o. oraz Zakład Inżynierii Sanitarnej WINSAN Ścinawka Średnia. 
Planowany termin zakończenia zadania: 10.10.2018 r. 
Wartość zadania: 1 371 718,14 zł brutto.

Część II: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nadbrzeżnej, ul. Botwina i ul. Hermana w Pieszycach
Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych EKO-WOD Sp. z o.o. ze Świdnicy. 
Planowany termin zakończenia zadania: 10.09.2018 r. 
Wartość zadania: 746 610,00 zł brutto.

Część III: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Osiedle Górskie i ul. Kopernika w Pieszycach
Wykonawcą robót zostało konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne w Ząbkowicach Sp. z o.o. oraz Zakład Inżynierii Sanitarnej WINSAN Ścinawka Średnia. 
Planowany termin zakończenia zadania: 10.12.2018 r. 
Wartość zadania: 2 583 000,00 zł.

Część IV Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zamkowej i Kuźnickiej w Pieszycach
Wykonawcą wybrane zostało Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych EKO-WOD Sp. z o.o. ze Świdnicy. 
Planowany termin zakończenia zadania: 10.12.2017 r. 
Wartość zadania: 2 520 270,00 zł brutto.

Wykonawcą kontraktu pn. Budowa pompowni ścieków w ul. Wodnej w Bielawie zostało Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych EKO-WOD Sp. z o.o. ze Świdnicy. 
Planowany termin zakończenia zadania: 10.12.2017 r. 
Wartość zadania: 479 700,00 zł brutto.

W dniu 23 lutego Spółka podpisała umowę z wykonawcą robót budowlanych w ramach kontraktu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dzierżoniowie. W ramach którego zrealizowane będzie przedsięwzięcie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla terenu zlokalizowanego przy ul. Świdnickiej za Tesco w Dzierżoniowie 

Wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych EKO-WOD Sp. z o.o. ze Świdnicy. 
Termin zakończenia umowy 23.11.2017 r. 
Wartość inwestycji wynosi 1 287 625,50 zł brutto. 

Powrót