Uporządkowanie
Gospodarki
Wodno-ściekowej

na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego

- II ETAP

Czy wiesz, że...

Zaledwie 0,1 % wody na Ziemi nadaje się do picia

Czy wiesz, że...

Woda wpływa na efektywność fizyczną i umysłową

Czy wiesz, że..

W czasie 10-minutowego prysznicu zużywamy około 200 litrów wody! To ilość, która wystarczyłaby jednej osobie na przeżycie około 100 dni.

Czy wiesz, że...

Człowiek może żyć bez pożywienia ok. 40 dni, natomiast bez wody zaledwie do 7 dni

Czy wiesz, że...

Każdy z nas zużywa średnio około 130 l wody dziennie

Czy wiesz, że...

Woda, która w ciągu roku przepływa naszymi rurami mogłaby napełnić kulę o promieniu 11km.

Czy wiesz, że...

Człowiek odczuwa pragnienie, gdy straci chociaż 1% z całkowitej ilości wody, jaką posiada w ciele

Czy wiesz, że...

Dziennie powinniśmy wypijać około 1,5 l wody – ma to bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie

18 marca 2017

Podpisanie umów na realizację projektu

W lutym bieżącego roku podpisane zostały umowy z wykonawcami robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miast Dzierżoniów i Bielawa (wymiana istniejących sieci), wchodzącego w zakres rzeczowy projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II, dla którego WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie uzyskała dofinansowanie ze środków Fundusz Spójności. Zadanie podzielone zostało na cztery części:

Część I: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie byłych zakładów DEFKA w Dzierżoniowie (wymiana istniejących sieci)
Wykonawcą będzie firma SKANSKA S.A. z Warszawy. 
Planowany termin zakończenia zadania: 01.12.2017 r. 
Wartość zadania: 686 816,24 zł brutto. 

Część II: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowowiejskiej/Krasickiego w Dzierżoniowie (wymiana istniejących sieci)
Wykonawcą będzie konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne w Ząbkowicach Sp. z o.o. oraz Zakład Inżynierii Sanitarnej WINSAN Ścinawka Średnia. 
Planowany termin zakończenia zadania: 07.08.2017 r. 
Wartość zadania: 561 755,59 zł brutto. 

Część III: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wysokiej w Bielawie (wymiana istniejących sieci)
Wykonawcą będzie konsorcjum firma: INSANIT Sp. z o.o. Sp. k. z Bielawy oraz Instalacje Sanitarne Z.U.H. Dariusz Sidorczyk z Bielawy
Termin podpisania umowy 27.02.2017 r.
Termin zakończenia umowy 27.08.2017 r. 
Wartość inwestycji wynosi 375 000,00 zł brutto. 


Część IV: Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Włókniarzy w Bielawie (wymiana istniejących sieci)
Wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe GRYF Sp. z o.o. z Wałbrzycha
Termin podpisania umowy 23.02.2017 r.
Termin zakończenia umowy 09.12.2017 r. 
Wartość inwestycji wynosi 1 189 410,00 zł brutto. 



W dniu 10.02.2017 roku Spółka podpisała cztery kolejne umowy dla robót budowlano-montażowych wchodzących w zakres kontraktu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pieszycach oraz jedną umowę dla kontraktu pn. Budowa pompowni ścieków w ul. Wodnej w Bielawie. 

W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Pieszycach realizowane będą następujące przedsięwzięcia:
Część I: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dolnej, ul. Rolnej, ul. Starej i Okrzei, ul. Dworcowej Dolnej i ul. Bocznej w Pieszycach
Wykonawcą będzie konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne w Ząbkowicach Sp. z o.o. oraz Zakład Inżynierii Sanitarnej WINSAN Ścinawka Średnia. 
Planowany termin zakończenia zadania: 10.10.2018 r. 
Wartość zadania: 1 371 718,14 zł brutto.

Część II: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nadbrzeżnej, ul. Botwina i ul. Hermana w Pieszycach
Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych EKO-WOD Sp. z o.o. ze Świdnicy. 
Planowany termin zakończenia zadania: 10.09.2018 r. 
Wartość zadania: 746 610,00 zł brutto.

Część III: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Osiedle Górskie i ul. Kopernika w Pieszycach
Wykonawcą robót zostało konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne w Ząbkowicach Sp. z o.o. oraz Zakład Inżynierii Sanitarnej WINSAN Ścinawka Średnia. 
Planowany termin zakończenia zadania: 10.12.2018 r. 
Wartość zadania: 2 583 000,00 zł.

Część IV Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zamkowej i Kuźnickiej w Pieszycach
Wykonawcą wybrane zostało Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych EKO-WOD Sp. z o.o. ze Świdnicy. 
Planowany termin zakończenia zadania: 10.12.2017 r. 
Wartość zadania: 2 520 270,00 zł brutto.

Wykonawcą kontraktu pn. Budowa pompowni ścieków w ul. Wodnej w Bielawie zostało Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych EKO-WOD Sp. z o.o. ze Świdnicy. 
Planowany termin zakończenia zadania: 10.12.2017 r. 
Wartość zadania: 479 700,00 zł brutto.

W dniu 23 lutego Spółka podpisała umowę z wykonawcą robót budowlanych w ramach kontraktu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dzierżoniowie. W ramach którego zrealizowane będzie przedsięwzięcie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla terenu zlokalizowanego przy ul. Świdnickiej za Tesco w Dzierżoniowie 

Wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych EKO-WOD Sp. z o.o. ze Świdnicy. 
Termin zakończenia umowy 23.11.2017 r. 
Wartość inwestycji wynosi 1 287 625,50 zł brutto. 

Powrót