Uporządkowanie
Gospodarki
Wodno-ściekowej

na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego

- II ETAP

Czy wiesz, że...

Woda wpływa na efektywność fizyczną i umysłową

Czy wiesz, że...

Dziennie powinniśmy wypijać około 1,5 l wody – ma to bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie

Czy wiesz, że...

Człowiek odczuwa pragnienie, gdy straci chociaż 1% z całkowitej ilości wody, jaką posiada w ciele

Czy wiesz, że..

W czasie 10-minutowego prysznicu zużywamy około 200 litrów wody! To ilość, która wystarczyłaby jednej osobie na przeżycie około 100 dni.

Czy wiesz, że...

Człowiek może żyć bez pożywienia ok. 40 dni, natomiast bez wody zaledwie do 7 dni

Czy wiesz, że...

Każdy z nas zużywa średnio około 130 l wody dziennie

Czy wiesz, że...

Zaledwie 0,1 % wody na Ziemi nadaje się do picia

Czy wiesz, że...

Woda, która w ciągu roku przepływa naszymi rurami mogłaby napełnić kulę o promieniu 11km.

17 listopad 2017

Podpisanie umów na roboty budowlane

W ostatnim czasie zostały podpisane umowy z wykonawcami robót budowlanych, które wchodzą w zakres projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności:

  • 03.10.2017 r. - podpisanie umowy na wykonanie Robót budowlanych pn.: „Budowa wodociągu tranzytowego Lubachów-Pieszyce-Dzierżoniów-Bielawa – etap III” 
  • 06.11.2017 r. - podpisanie umowy na wykonanie Robót budowlanych pn.: „Likwidacja istniejącej laguny osadowej w celu budowy suszarni osadów pościekowych” w ramach Kontraktu „Budowa suszarni osadów pościekowych powstających na obszarze obsługiwanym przez WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie”

Powrót