Uporządkowanie
Gospodarki
Wodno-ściekowej

na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego

- II ETAP

Czy wiesz, że...

Człowiek odczuwa pragnienie, gdy straci chociaż 1% z całkowitej ilości wody, jaką posiada w ciele

Czy wiesz, że...

Dziennie powinniśmy wypijać około 1,5 l wody – ma to bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie

Czy wiesz, że...

Woda wpływa na efektywność fizyczną i umysłową

Czy wiesz, że...

Zaledwie 0,1 % wody na Ziemi nadaje się do picia

Czy wiesz, że...

Każdy z nas zużywa średnio około 130 l wody dziennie

Czy wiesz, że..

W czasie 10-minutowego prysznicu zużywamy około 200 litrów wody! To ilość, która wystarczyłaby jednej osobie na przeżycie około 100 dni.

Czy wiesz, że...

Człowiek może żyć bez pożywienia ok. 40 dni, natomiast bez wody zaledwie do 7 dni

Czy wiesz, że...

Woda, która w ciągu roku przepływa naszymi rurami mogłaby napełnić kulę o promieniu 11km.

18 lipca 2017

Postęp prac - lipiec 2017

Trwają roboty budowlane w zakresie kanalizacji sanitarnej :

  • W ul. Kamiennej, na terenie zlokalizowanym przy ul. Świdnickiej (po lewej stronie za Tesco w kierunku Świdnicy) oraz na terenie byłych zakładów DEFKA,
  • W Bielawie w ul. Wysokiej oraz na os. Włókniarzy,
  • W Pieszycach w ul. Zamkowej, ul. Dworcowej Dolnej i ul. Starej i Okrzei.

Ponadto rozpoczęły się roboty budowlane związane z budową pompowni ścieków w ul. Wodnej w Bielawie.

Zakończono roboty instalacyjne w zakresie kanalizacji sanitarnej w ul. Botwina, ul. Nadbrzeżnej, ul. Bocznej, ul. Dolnej i ul. Rolnej w Pieszycach i w ul. Nowowiejskiej/Krasickiego w Dzierżoniowie oraz zakresie sieci wodociągowej w ul. Kamiennej w Dzierżoniowie. Do wykonania pozostają roboty w zakresie odtworzenia nawierzchni.

Zakończono i odebrano roboty budowlane w ul. Hermana w Pieszycach.

Ponadto ogłoszono przetarg nieograniczony dla zadań :

  • Budowa wodociągu tranzytowego Lubachów- Pieszycach – Bielawa  - Dzierżoniów
  • Likwidacja istniejącej laguny osadowej w celu budowy suszarni osadów pościekowych

Powrót