Uporządkowanie
Gospodarki
Wodno-ściekowej

na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego

- II ETAP

Czy wiesz, że...

Człowiek może żyć bez pożywienia ok. 40 dni, natomiast bez wody zaledwie do 7 dni

Czy wiesz, że...

Woda wpływa na efektywność fizyczną i umysłową

Czy wiesz, że...

Dziennie powinniśmy wypijać około 1,5 l wody – ma to bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie

Czy wiesz, że...

Zaledwie 0,1 % wody na Ziemi nadaje się do picia

Czy wiesz, że...

Człowiek odczuwa pragnienie, gdy straci chociaż 1% z całkowitej ilości wody, jaką posiada w ciele

Czy wiesz, że..

W czasie 10-minutowego prysznicu zużywamy około 200 litrów wody! To ilość, która wystarczyłaby jednej osobie na przeżycie około 100 dni.

Czy wiesz, że...

Woda, która w ciągu roku przepływa naszymi rurami mogłaby napełnić kulę o promieniu 11km.

Czy wiesz, że...

Każdy z nas zużywa średnio około 130 l wody dziennie

18 lipca 2017

Postęp prac - lipiec 2017

Trwają roboty budowlane w zakresie kanalizacji sanitarnej :

  • W ul. Kamiennej, na terenie zlokalizowanym przy ul. Świdnickiej (po lewej stronie za Tesco w kierunku Świdnicy) oraz na terenie byłych zakładów DEFKA,
  • W Bielawie w ul. Wysokiej oraz na os. Włókniarzy,
  • W Pieszycach w ul. Zamkowej, ul. Dworcowej Dolnej i ul. Starej i Okrzei.

Ponadto rozpoczęły się roboty budowlane związane z budową pompowni ścieków w ul. Wodnej w Bielawie.

Zakończono roboty instalacyjne w zakresie kanalizacji sanitarnej w ul. Botwina, ul. Nadbrzeżnej, ul. Bocznej, ul. Dolnej i ul. Rolnej w Pieszycach i w ul. Nowowiejskiej/Krasickiego w Dzierżoniowie oraz zakresie sieci wodociągowej w ul. Kamiennej w Dzierżoniowie. Do wykonania pozostają roboty w zakresie odtworzenia nawierzchni.

Zakończono i odebrano roboty budowlane w ul. Hermana w Pieszycach.

Ponadto ogłoszono przetarg nieograniczony dla zadań :

  • Budowa wodociągu tranzytowego Lubachów- Pieszycach – Bielawa  - Dzierżoniów
  • Likwidacja istniejącej laguny osadowej w celu budowy suszarni osadów pościekowych

Powrót