Uporządkowanie
Gospodarki
Wodno-ściekowej

na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego

- II ETAP

Czy wiesz, że...

Człowiek odczuwa pragnienie, gdy straci chociaż 1% z całkowitej ilości wody, jaką posiada w ciele

Czy wiesz, że...

Każdy z nas zużywa średnio około 130 l wody dziennie

Czy wiesz, że...

Człowiek może żyć bez pożywienia ok. 40 dni, natomiast bez wody zaledwie do 7 dni

Czy wiesz, że...

Dziennie powinniśmy wypijać około 1,5 l wody – ma to bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie

Czy wiesz, że...

Woda wpływa na efektywność fizyczną i umysłową

Czy wiesz, że..

W czasie 10-minutowego prysznicu zużywamy około 200 litrów wody! To ilość, która wystarczyłaby jednej osobie na przeżycie około 100 dni.

Czy wiesz, że...

Woda, która w ciągu roku przepływa naszymi rurami mogłaby napełnić kulę o promieniu 11km.

Czy wiesz, że...

Zaledwie 0,1 % wody na Ziemi nadaje się do picia

20 października 2017

Spotkanie z mieszkańcami

12 października 2017r. w Centrum Kultury w Pieszycach odbyło się spotkanie z mieszkańcami powiatu, dotyczące realizowanego projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego"

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele beneficjenta, władz samorządowych oraz mieszkańcy, którzy chcieli dowiedzieć się więcej o zakresie realizowanych prac.

Spotkanie poprowadził Pan Andrzej Bronowicki, Prezes spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie. Na wstępie zaznaczył, że prowadzona inwestycja ma służyć mieszkańcom i dokonywana jest w optymalnych miejscach, w takim zakresie, na jaki udało się otrzymać dofinansowanie.

Następnie przedstawiona została prezentacja, która obejmowała omówienie zakresu projektu, postępu prac w ramach poszczególnych zadań, zadań których realizacja dopiero się rozpocznie a także cele projektu oraz sposób finansowania projektu.

Prezes Andrzej Bronowicki nakreślił szczegółowo, jak przebiega proces finansowania oraz z jakimi problemami spółka musiała się zmierzyć, chcąc realizowac inwestycję. Poruszył także temat przyłączania się mieszkańców do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Następnie głos zabrali mieszkańcy Pieszyc. Kilka osób chciało się dowiedzieć, kiedy zostaną podłączeni do sieci oraz kiedy na ich ulicy będą prowadzone prace. W odpowiedzi dowiedzieli się, że przyłączenie do sieci leży po stronie właściciela posesji (osób indywidualnych, wspólnot mieszkaniowych itd.), natomiast prace planowane są według najpilniejszych potrzeb oraz w miejscach, na które pozyskane zostało dofinansowanie.

Powrót