Uporządkowanie
Gospodarki
Wodno-ściekowej

na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego

- II ETAP

Czy wiesz, że...

Człowiek odczuwa pragnienie, gdy straci chociaż 1% z całkowitej ilości wody, jaką posiada w ciele

Czy wiesz, że...

Człowiek może żyć bez pożywienia ok. 40 dni, natomiast bez wody zaledwie do 7 dni

Czy wiesz, że...

Woda wpływa na efektywność fizyczną i umysłową

Czy wiesz, że...

Zaledwie 0,1 % wody na Ziemi nadaje się do picia

Czy wiesz, że...

Każdy z nas zużywa średnio około 130 l wody dziennie

Czy wiesz, że...

Dziennie powinniśmy wypijać około 1,5 l wody – ma to bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie

Czy wiesz, że..

W czasie 10-minutowego prysznicu zużywamy około 200 litrów wody! To ilość, która wystarczyłaby jednej osobie na przeżycie około 100 dni.

Czy wiesz, że...

Woda, która w ciągu roku przepływa naszymi rurami mogłaby napełnić kulę o promieniu 11km.

22 czerwca 2017

Trwają prace

Obecnie realizowane są roboty budowlane w Pieszycach w następujących ulicach:

ul. Nadbrzeżnej, ul. Zamkowej i Kuźnickiej, ul. Dolnej, ul. Rolnej, ul. Bocznej oraz w  ul. Hermana i ul. Botwina.

W Dzierżoniowie prowadzone są roboty budowlane w ul. Nowowiejskiej/ Krasickiego, ul. Kamiennej i na terenie zlokalizowanym po lewej stronie ul. Świdnickiej (za Tesco w kierunku Świdnicy).

Natomiast w Bielawie prowadzone są roboty w ul. Wysokiej oraz na os. Włókniarzy.

Powrót