Uporządkowanie
Gospodarki
Wodno-ściekowej

na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego

- II ETAP

Czy wiesz, że...

Każdy z nas zużywa średnio około 130 l wody dziennie

Czy wiesz, że...

Woda wpływa na efektywność fizyczną i umysłową

Czy wiesz, że...

Człowiek odczuwa pragnienie, gdy straci chociaż 1% z całkowitej ilości wody, jaką posiada w ciele

Czy wiesz, że...

Dziennie powinniśmy wypijać około 1,5 l wody – ma to bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie

Czy wiesz, że...

Człowiek może żyć bez pożywienia ok. 40 dni, natomiast bez wody zaledwie do 7 dni

Czy wiesz, że..

W czasie 10-minutowego prysznicu zużywamy około 200 litrów wody! To ilość, która wystarczyłaby jednej osobie na przeżycie około 100 dni.

Czy wiesz, że...

Zaledwie 0,1 % wody na Ziemi nadaje się do picia

Czy wiesz, że...

Woda, która w ciągu roku przepływa naszymi rurami mogłaby napełnić kulę o promieniu 11km.

10 marca 2017

WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie pozyskała unijne dofinansowanie na realizację inwestycji

Prace związane z przygotowaniem samego wniosku trwało ponad 2 lata. Wartość dokumentacji technicznej to ponad milion złotych. Na jej realizację Spółka pozyskała również środki unijne z 85% dotacją. W pracach przygotowawczych (podobnie jak w I etapie) udział brali współwłaściciele Spółki (Dzierżoniów, Bielawa, Pieszyce, Niemcza i Gmina Dzierżoniów).

Podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji ww. projektu odbyło się w dniu 25.08.2016r. (Załącznik nr 2- zdj.) Wartość brutto projektu wyniesie 53 644 341,01 zł, wartość netto projektu to ponad 44 020 796 zł. Poziom dofinansowanie do wartości netto to 63,75% kosztów kwalifikowanych czyli ponad 27 186 858 zł.

W ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II" zostaną zrealizowane następujące zadania inwestycyjne:
1. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dzierżoniowie", obejmująca:
- ul. Kamienną
- teren przy ul. Świdnickiej (w kierunku Świdnicy za Tesco)
2. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pieszycach", obejmująca:
- ul. Hermana
- ul. Dolna
- ul. Dworcowa Dolna
- ul. Rolna
- ul. Boczna
- ul. Kopernika
- ul. Nadbrzeżna
- ul. Botwina
- osiedle Górskie
- ul. Zamkowa i Kuźnicka
- ul. Stara i Okrzei
3. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Dzierżoniowa i Bielawy (wymiana istniejących sieci)" obejmująca:
- ul. Wysoką w Bielawie
- osiedle Włókniarzy w Bielawie
- ul. Nowowiejską/Krasickiego w Dzierżoniowie
- teren po byłych zakładach DEFKA w Dzierżoniowie
4. "Budowa pompowni ścieków na ul. Wodnej w Bielawie" 
5. "Budowa suszarni osadów pościekowych powstających na obszarze obsługiwanym przez WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie" 
6. "Budowa wodociągu tranzytowego Lubachów - Pieszyce - Dzierżoniów - Bielawa"
7. "Strefowanie sieci - centralny monitoring i sterowanie pracą systemu wodociągowego w poszczególnych strefach".

Ogłoszenie pierwszych przetargów na wykonanie ww. robót budowlanych planowane jest na koniec września 2016. Realizacja powyższych zadań w znaczący sposób wpłynie na dalszą poprawę jakości wody i ścieków oraz stan lokalnego środowiska naturalnego.

Powrót