Uporządkowanie
Gospodarki
Wodno-ściekowej

na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego

- II ETAP

Czy wiesz, że...

Każdy z nas zużywa średnio około 130 l wody dziennie

Czy wiesz, że...

Dziennie powinniśmy wypijać około 1,5 l wody – ma to bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie

Czy wiesz, że...

Woda wpływa na efektywność fizyczną i umysłową

Czy wiesz, że...

Woda, która w ciągu roku przepływa naszymi rurami mogłaby napełnić kulę o promieniu 11km.

Czy wiesz, że...

Zaledwie 0,1 % wody na Ziemi nadaje się do picia

Czy wiesz, że..

W czasie 10-minutowego prysznicu zużywamy około 200 litrów wody! To ilość, która wystarczyłaby jednej osobie na przeżycie około 100 dni.

Czy wiesz, że...

Człowiek może żyć bez pożywienia ok. 40 dni, natomiast bez wody zaledwie do 7 dni

Czy wiesz, że...

Człowiek odczuwa pragnienie, gdy straci chociaż 1% z całkowitej ilości wody, jaką posiada w ciele

10 marca 2017

WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie pozyskała unijne dofinansowanie na realizację inwestycji

Prace związane z przygotowaniem samego wniosku trwało ponad 2 lata. Wartość dokumentacji technicznej to ponad milion złotych. Na jej realizację Spółka pozyskała również środki unijne z 85% dotacją. W pracach przygotowawczych (podobnie jak w I etapie) udział brali współwłaściciele Spółki (Dzierżoniów, Bielawa, Pieszyce, Niemcza i Gmina Dzierżoniów).

Podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji ww. projektu odbyło się w dniu 25.08.2016r. (Załącznik nr 2- zdj.) Wartość brutto projektu wyniesie 53 644 341,01 zł, wartość netto projektu to ponad 44 020 796 zł. Poziom dofinansowanie do wartości netto to 63,75% kosztów kwalifikowanych czyli ponad 27 186 858 zł.

W ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II" zostaną zrealizowane następujące zadania inwestycyjne:
1. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dzierżoniowie", obejmująca:
- ul. Kamienną
- teren przy ul. Świdnickiej (w kierunku Świdnicy za Tesco)
2. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pieszycach", obejmująca:
- ul. Hermana
- ul. Dolna
- ul. Dworcowa Dolna
- ul. Rolna
- ul. Boczna
- ul. Kopernika
- ul. Nadbrzeżna
- ul. Botwina
- osiedle Górskie
- ul. Zamkowa i Kuźnicka
- ul. Stara i Okrzei
3. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Dzierżoniowa i Bielawy (wymiana istniejących sieci)" obejmująca:
- ul. Wysoką w Bielawie
- osiedle Włókniarzy w Bielawie
- ul. Nowowiejską/Krasickiego w Dzierżoniowie
- teren po byłych zakładach DEFKA w Dzierżoniowie
4. "Budowa pompowni ścieków na ul. Wodnej w Bielawie" 
5. "Budowa suszarni osadów pościekowych powstających na obszarze obsługiwanym przez WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie" 
6. "Budowa wodociągu tranzytowego Lubachów - Pieszyce - Dzierżoniów - Bielawa"
7. "Strefowanie sieci - centralny monitoring i sterowanie pracą systemu wodociągowego w poszczególnych strefach".

Ogłoszenie pierwszych przetargów na wykonanie ww. robót budowlanych planowane jest na koniec września 2016. Realizacja powyższych zadań w znaczący sposób wpłynie na dalszą poprawę jakości wody i ścieków oraz stan lokalnego środowiska naturalnego.

Powrót