Uporządkowanie
Gospodarki
Wodno-ściekowej

na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego

- II ETAP

Czy wiesz, że...

Każdy z nas zużywa średnio około 130 l wody dziennie

Czy wiesz, że...

Woda wpływa na efektywność fizyczną i umysłową

Czy wiesz, że...

Zaledwie 0,1 % wody na Ziemi nadaje się do picia

Czy wiesz, że..

W czasie 10-minutowego prysznicu zużywamy około 200 litrów wody! To ilość, która wystarczyłaby jednej osobie na przeżycie około 100 dni.

Czy wiesz, że...

Dziennie powinniśmy wypijać około 1,5 l wody – ma to bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie

Czy wiesz, że...

Człowiek może żyć bez pożywienia ok. 40 dni, natomiast bez wody zaledwie do 7 dni

Czy wiesz, że...

Człowiek odczuwa pragnienie, gdy straci chociaż 1% z całkowitej ilości wody, jaką posiada w ciele

Czy wiesz, że...

Woda, która w ciągu roku przepływa naszymi rurami mogłaby napełnić kulę o promieniu 11km.

21 listopada 2019

Podpisanie kolejnej umowy na roboty budowlane

W dniu 29.10.2019 roku Spółka podpisała umowę na realizację robót budowlanych pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Pieszycach”.

Wykonawcą robót będzie Zakład Inżynierii Sanitarnej „WINSAN” Lech Walkiewicz Zbigniew Warwarko Sp. j. ze Ścinawki Średniej.

Termin zakończenia umowy 29.06.2020 r.

Wartość inwestycji zgodnie z umową wynosi 380 685,00 zł brutto.

Jest to kolejne zadanie planowane do realizacji ze środków unijnego Funduszu Spójności, zgłoszone w ramach II etapu projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego.