Uporządkowanie
Gospodarki
Wodno-ściekowej

na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego

- II ETAP

Czy wiesz, że...

Woda, która w ciągu roku przepływa naszymi rurami mogłaby napełnić kulę o promieniu 11km.

Czy wiesz, że...

Dziennie powinniśmy wypijać około 1,5 l wody – ma to bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie

Czy wiesz, że..

W czasie 10-minutowego prysznicu zużywamy około 200 litrów wody! To ilość, która wystarczyłaby jednej osobie na przeżycie około 100 dni.

Czy wiesz, że...

Człowiek może żyć bez pożywienia ok. 40 dni, natomiast bez wody zaledwie do 7 dni

Czy wiesz, że...

Człowiek odczuwa pragnienie, gdy straci chociaż 1% z całkowitej ilości wody, jaką posiada w ciele

Czy wiesz, że...

Woda wpływa na efektywność fizyczną i umysłową

Czy wiesz, że...

Każdy z nas zużywa średnio około 130 l wody dziennie

Czy wiesz, że...

Zaledwie 0,1 % wody na Ziemi nadaje się do picia

Użyteczne linki

Więcej szczegółowych informacji na temat projektu i zagadnień pokrewnych można znaleźć na wielu stronach interentowych instytucji bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych w realizację projektu. Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych adresów:

Wodociągi i Kanalizacja Dzierżoniów

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Środowiska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gmina Miejska Dzierżoniów

Gmina Pieszyce

Program Infrastruktura i Środowisko

Przetargi dotyczące projektu