Uporządkowanie
Gospodarki
Wodno-ściekowej

na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego

- II ETAP

Czy wiesz, że..

W czasie 10-minutowego prysznicu zużywamy około 200 litrów wody! To ilość, która wystarczyłaby jednej osobie na przeżycie około 100 dni.

Czy wiesz, że...

Człowiek może żyć bez pożywienia ok. 40 dni, natomiast bez wody zaledwie do 7 dni

Czy wiesz, że...

Woda, która w ciągu roku przepływa naszymi rurami mogłaby napełnić kulę o promieniu 11km.

Czy wiesz, że...

Woda wpływa na efektywność fizyczną i umysłową

Czy wiesz, że...

Dziennie powinniśmy wypijać około 1,5 l wody – ma to bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie

Czy wiesz, że...

Zaledwie 0,1 % wody na Ziemi nadaje się do picia

Czy wiesz, że...

Człowiek odczuwa pragnienie, gdy straci chociaż 1% z całkowitej ilości wody, jaką posiada w ciele

Czy wiesz, że...

Każdy z nas zużywa średnio około 130 l wody dziennie

22 czerwca 2017

Trwają prace

Obecnie realizowane są roboty budowlane w Pieszycach w następujących ulicach:

ul. Nadbrzeżnej, ul. Zamkowej i Kuźnickiej, ul. Dolnej, ul. Rolnej, ul. Bocznej oraz w  ul. Hermana i ul. Botwina.

W Dzierżoniowie prowadzone są roboty budowlane w ul. Nowowiejskiej/ Krasickiego, ul. Kamiennej i na terenie zlokalizowanym po lewej stronie ul. Świdnickiej (za Tesco w kierunku Świdnicy).

Natomiast w Bielawie prowadzone są roboty w ul. Wysokiej oraz na os. Włókniarzy.

Powrót