Uporządkowanie
Gospodarki
Wodno-ściekowej

na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego

- II ETAP

Czy wiesz, że...

Woda wpływa na efektywność fizyczną i umysłową

Czy wiesz, że...

Woda, która w ciągu roku przepływa naszymi rurami mogłaby napełnić kulę o promieniu 11km.

Czy wiesz, że..

W czasie 10-minutowego prysznicu zużywamy około 200 litrów wody! To ilość, która wystarczyłaby jednej osobie na przeżycie około 100 dni.

Czy wiesz, że...

Człowiek może żyć bez pożywienia ok. 40 dni, natomiast bez wody zaledwie do 7 dni

Czy wiesz, że...

Zaledwie 0,1 % wody na Ziemi nadaje się do picia

Czy wiesz, że...

Dziennie powinniśmy wypijać około 1,5 l wody – ma to bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie

Czy wiesz, że...

Człowiek odczuwa pragnienie, gdy straci chociaż 1% z całkowitej ilości wody, jaką posiada w ciele

Czy wiesz, że...

Każdy z nas zużywa średnio około 130 l wody dziennie

21 listopada 2019

Podpisanie kolejnej umowy na roboty budowlane

W dniu 29.10.2019 roku Spółka podpisała umowę na realizację robót budowlanych pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Pieszycach”.

Wykonawcą robót będzie Zakład Inżynierii Sanitarnej „WINSAN” Lech Walkiewicz Zbigniew Warwarko Sp. j. ze Ścinawki Średniej.

Termin zakończenia umowy 29.06.2020 r.

Wartość inwestycji zgodnie z umową wynosi 380 685,00 zł brutto.

Jest to kolejne zadanie planowane do realizacji ze środków unijnego Funduszu Spójności, zgłoszone w ramach II etapu projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego.